Where Great Technical Career Begin

Where Great Technical Career Begin

Utama arrow Maklumat Umum arrow Simbol Koleksi
Simbol Koleksi PDF Cetak Emel

 

Merupakan maklumat abjad mewakili sesuatu jenis bahan yang terdapat dalam koleksi Perpustakaan. Simbol ini boleh dilihat pada nombor panggilan yang ditampal pada bahan Perpustakaan.

 

SIMBOL

MAKSUD

a

Archives (arkib)

af

Archives folio (arkib folio)

bj

Bound journal (jurnal berjilid)

ja

Journal  archives (arkib jurnal)

ma

Magazines archives (arkib majalah)

mao

Media archives - original (arkib media - original)

mea

Media archives (arkib media)

med

Media collection (koleksi media)

meo

Media collection - original (koleksi media– original)

n

Novel (novel)

oaf

Open shelf archives folio (rak terbuka arkib folio)

os

Open shelf (rak terbuka)

osa

Open shelf archive (rak terbuka arkib)

osf

Open shelf folio (rak terbuka folio)

oss

Open shelf small (rak terbuka kecil)

r

Reference (rujukan am)

ra

Reference archives (rujukan arkib)

raf

Reference archives folio (rujukan arkib folio)

rap

Reference archives prospectus (rujukan arkib prospektus)

raq

Reference archives examination papers (rujukan arkib kertas peperiksaan)

rd

Reference dictionary (rujukan kamus)

re

Reference encyclopedia (rujukan ensiklopedia)

rf

Reference folio (rujukan folio)

rgp

Reference government publication(rujukan penerbitan kerajaan)

rm

Reference map (rujukan peta/atlas)

rp

Reference prospectus (rujukan prospektus)

rs

Red spot (tanda merah)

rsm

Reference small (rujukan kecil)

rx

Reference index/abstract (rujukan indeks/abstrak)

std

Standards (piawai)

 

Nombor Panggilan

Bahan-bahan di dalam Perpustakaan mempunyai Nombor Panggilan. Nombor Panggilan adalah seperti alamat; ia memberitahu pengguna di mana bahan tersebut berada di dalam Perpustakaan. Kebiasaannya ditampal pada tulang buku.

TK

454

.R62

 2004

sf

n2

 

                                                       

                                                      TK     = Pengkelasan Bidang Perkara

                                                      454   = Nombor Pengkelasan

                                                      .R62  = Nombor Penanggungjawab

                                                      2004 = Tahun Bahan Diterbitkan

                                                      osf    = Koleksi Bahan

                                                      n2     = Naskah Kedua

 

                                                                       Kod Koleksi

                                                     KI            =        Kampus Induk

                                                     KB           =        Kampus Bandar

                                                     MEDI      =         Media Library

 
 
Joomla Templates by Joomlashack