Forms

UNIT PENTADBIRAN & KEWANGAN

 NO.

 TAJUK

 FAIL

1.

Borang Permohonan Menghadiri Latihan Luar

82 kB

2.

Borang Laporan Menghadiri Latihan

27 kB

3.

Borang Pengesahan Kebenaran Menggunakan Kenderaan Sendiri
UTeM/BEN/UP/PDN/01.01

36 kB

4.

Borang Pengesahan Penginapan Tanpa Pesanan Tempatan
UTeM/BEN/UP/PDN/01.02

27 kB

5.

Borang Cuti Bersalin Awal

150 kB

6.

Borang Perakuan Bersalin dan Permohonan Cuti Bagi Pegawai Wanita
UTeM.02.11/1/7

28 kB

7.

Borang Permohonan Cuti Haji
UTeM.02.11/1/1

27 kB

8.

Borang Permohonan Cuti Tanpa Rekod
UTeM.02.11/1/3

24 kB

9.

Borang Permohonan Keluar Pejabat
UTeM.02.11/1/8

23 kB

10.

Borang Permohonan Cuti Gantian
UTeM.02.11/1/2

42 kB

11.

Borang Permohonan Jumlah Cuti Gantian

39 kB

12.

Borang Permohonan "Rubber Stamp"

161 kB

13.

Borang Pengesahan Sijil Cuti Sakit
UTeM.02.11/1/4 BPSM22

16 kB

14.

Borang Tuntutan Elaun Perpindahan Rumah

26 kB

15.

Borang Permohonan Pembelian Alatan
UTeM.04.10/1

31 kB

16.

Borang Penjelasan Kehadiran

74 kB

17.

Borang Permohonan Kerja Lebih Masa
UTeM.04.10/6

88 kB

18.

Borang Pertukaran Syif
UTeM.04.10/7

32 kB

19.

Borang Permohonan Alatulis/Barang

39 kB

20.

Borang Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja
Borang BEN/UBP/009

25 kB

21.

Borang Tempahan Ruang

54.7 kB

22.

Borang Tuntutan Kerja Lebih Masa  BEN/UGP/001

39.5 kB

23.

Borang Permohonan Tuntutan Bayaran Rawatan Pergigian

15.1kB

24.

Borang Laporan Kerosakan

10.3 kB

25.

Borang Permohonan Kenderaan Rasmi (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) UTeM/BPA/5/2001

29.6 kB

26.

Borang Perkhidmatan Pos Harian

31.6kB

27.

Borang Perkhidmatan Pos Laju Dan Kurier

81.2kB

28.

Borang Permohonan Mata CPD Oleh Individu ( Warna Kuning )

 405kB
29.

Borang Permohonan Mata CPD Oleh Penganjur ( Warna Hijau )

 376kB

 

BAHAGIAN PEROLEHAN (UNIT BUKU)

 NO.

 TAJUK

 FAIL

1.

Borang Kelulusan Pesanan Bahan Terbitan Luar Negara
UTeM.04.14/4 Semakan 0

194 kB

2.

Borang Kelulusan Pesanan Bahan Di Bawah RM10,000.00
UTeM.04.14/2 Semakan 4

29 kB

3.

Borang Cadangan Pembelian Bahan
UTeM.04.14/3 Semakan 0

736 kB

4.

Borang Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan Syarikat

192 kB

5.

Borang Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga Perkhidmatan Dan Kerja

15 kB

 

BAHAGIAN PEROLEHAN (UNIT JURNAL)

 NO.

 TAJUK

  FAIL

1.

Borang Kelulusan Pesanan Bahan Terbitan Luar Negara
UTeM.04.14/4 Semakan 0

91 kB

2.

Borang Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan Syarikat

192 kB

3.

Borang Keputusan Naib Canselor Bagi Kelulusan Pangkalan Data Bawah RM 50K

216 kB

 

BAHAGIAN PEROLEHAN (UNIT KOLEKSI UTeM, HADIAH & PERTUKARAN)

 NO.

 TAJUK

  FAIL

1.

Permohonan Bahan Penerbitan, Pengesahan Perimaan Bahan dan Sumbangan Bahan Penerbitan

407 kB

2.Borang Penerimaan Bahan
 47kB

 

BAHAGIAN PENGINDEKSAN

 NO.

 TAJUK

  FAIL

1.

Slip Pemulangan

804 kB

 

BAHAGIAN SIRKULASI

 NO.

 TAJUK

  FAIL

1.

Borang Bahan Hilang/Rosak
04.04.BS01

38 kB

3.

Borang Permohonan Sewaan Loker
UTeM.04.11/5

34 kB

4.

Laporan Bahan Hilang/Rosak
04.04.BS02

85 kB

5.

Borang Pertukaran Kerja Syif
04.04.BS04

37 kB

6.

Borang Keahlian Luar
04.04.BS07

196 kB

7.

Borang Pemulangan & Tempahan Bahan Di Lokasi Lain
04.04.BS08

283 kB

 

BAHAGIAN RUJUKAN

 NO.

 TAJUK

  FAIL

1.

Borang Permohonan (SPP) Berbayar
P.UTeM(ISO)PK11 F3

 237 kB
2.

Borang Permohonan Sistem Pembekalan Penerbitan (SPP) Berbayar
P.UTeM(ISO)PK11 F1

 212 kB

3.

Borang Permohonan Pinjaman Antara Perpustakaan
UTeM (ISO)/SP/PK38/Borang SPP1

38 kB

4.

Borang Kebenaran Pinjaman Antara Perpustakaan
UTeM (ISO)/SP/PK38/Borang SPP3

37 kB

5.

Borang Perangkaan Pinjaman Antara Perpustakaan
UTeM (ISO)/SP/PK38/Borang SPP4

41 kB

6.

Borang Pertanyaan Rujukan - Meja Penasihat Pengguna (Pelajar)
Borang MPP1/Pelajar

51.5 kB

7.

Borang Pertanyaan Rujukan - Meja Penasihat Pengguna (Staf)
Borang MPP1/Staf

50.5 kB

8.

Borang Pertanyaan Rujukan

246 kB

9.

Borang Pinjaman Bahan Rujukan
Borang MPP3

196 kB

 

UNIT MEDIA

 NO.

 TAJUK

  FAIL

1.

Borang Penggunaan Ruang Media P. UTEM / MEDIA – B1

 95.5 kB

 

UNIT BANTUAN PENYELIDIKAN

 NO.

 TAJUK

  FAIL

1.

Borang Perkhidmatan Pakej Maklumat

 241 kB

 

UNIT AUTOMASI

 NO.

 TAJUK

 FAIL

1.

Borang Laporan Masalah Sistem Perpustakaan & Peralatan ICT
UTeM.04.13/1

51.5 KB

2.

Borang Kemasukan Maklumat Terkini Ke Dalam Portal
UTeM.04.13/2

49.0 kB

 

LAIN-LAIN

NO.

TAJUK

 FAIL

1.

Borang Kajian Soal Selidik Perkhidmatan Perpustakaan

 36.5 kB

 2.

Borang Tuntutan Sumbangan Ahli Bakutem

  63 kB